Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

สัมมนา ระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับคลังเก็บน้ำมัน และคลังเก็บก๊าซเหลว

สัมมนา ระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับคลังเก็บน้ำมัน และคลังเก็บก๊าซเหลว

วันที่

1 พฤศจิกายน 2023    
13:31 น. - 15:31 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok

ปัจจุบันสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน มีการจัดเก็บน้ำมัน และ/หรือก๊าซเหลว เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยจากอัคคีภัย จึงได้จัดทำมาตรฐานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้วิศวกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นสำคัญ
1. ขอบเขตของมาตรฐานนี้
2. การแบ่งประเภทภาชนะบรรจุ
3. กระบวนการใช้ ผลิต และขนถ่าย
4. การป้องกันเชิงโครงสร้าง
5. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
6. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
7. การบริการจัดการ และการรับมือเมื่อเผชิญเหตุ

ปัจจุบันสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน มีการจัดเก็บน้ำมัน และ/หรือก๊าซเหลว เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยจากอัคคีภัย จึงได้จัดทำมาตรฐานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้วิศวกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นสำคัญ
1. ขอบเขตของมาตรฐานนี้
2. การแบ่งประเภทภาชนะบรรจุ
3. กระบวนการใช้ ผลิต และขนถ่าย
4. การป้องกันเชิงโครงสร้าง
5. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
6. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
7. การบริการจัดการ และการรับมือเมื่อเผชิญเหตุ