Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:48 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:48 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

ถกไม่เถียงเรื่อง ความสำคัญในการออกแบบและเลือกใช้ ระหว่างผนังกันไฟ วัสดุกันไฟลาม (Passive Fire Protection) กับ ระบบดับเพลิง (Active Fire Protection)

ถกไม่เถียงเรื่อง  ความสำคัญในการออกแบบและเลือกใช้  ระหว่างผนังกันไฟ วัสดุกันไฟลาม  (Passive Fire Protection)  กับ ระบบดับเพลิง (Active Fire Protection)

วันที่

1 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
ด้วยการออกแบบและใช้งานระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สามารถแบ่ง
เป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการ คือ การป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก (Active Fire Protection)
และการป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive Fire Protection) โดยทั้ง 2 ประการ
มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาคารทั้งคู่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ ทั้งการออกแบบ เลือกใช้ ในทั้ง 2 หลักการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการอภิปรายในครั้งนี้
รับฟังประเด็น
– ห้องไฟฟ้า
– ห้องเก็บสารไวไฟ
– ห้องเครื่องงานระบบต่าง ๆ
– การป้องกันช่องเปิดในแนวดิ่ง