Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

สัมมนาDevelopment of Hydro-floating solar

สัมมนาDevelopment of Hydro-floating  solar

วันที่

2 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
     กฟผ. ริเริ่มพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์(Hydro-Floating Solar Hybrid) ขึ้นในประเทศไทย เพื่อลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนทำให้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยาวนานขึ้น ซึ่งสามารถช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและสอดรับกับเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero Emissions) ต่อไป
ปัจจุบัน แนวโน้มทิศทางพลังงานทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เปลี่ยนจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นตัวการหนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ แต่อย่างไรก็ตาพลังงานหมุนเวียนยังมีข้อจำกัดในเรื่องความผันผวน และความไม่แน่นอนตามสภาพภูมิอากาศ หากมีการนำมาใช้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาให้ กฟผ. มีแนวคิดที่จะพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ให้เป็นพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพ (Firm Green Energy) ราคาถูกแข่งขันได้และไม่กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการควบรวมการผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริด จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำ (Hydro-Floating Solar Hybrid)เพื่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจ่ายไฟได้มากขึ้นยาวนานขึ้น โดยได้นำร่องการพัฒนาโครงการแห่งแรกที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งจะมีการนำ Battery Energy Storage System (BESS) เข้ามาผสมผสานกับระบบไฮบริดเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่จะทยอยเข้าสู่ระบบต่อไปซึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1) กฟผ. จะพัฒนาโครงการHydro-Floating Solar Hybrid จำนวน 16 โครงการทั่วประเทศ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 2,725 เมกะวัตต์ โดยจะสามารถช่วยเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพทางพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศ นับเป็นก้าวสำคัญเพื่อเดินหน้าสู่การสร้างอนาคตทางพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป