Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

เสวนา ภาชนะรับความดัน (Pressure Vessel) การตรวจรับรองตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายไทย

เสวนา ภาชนะรับความดัน  (Pressure Vessel)  การตรวจรับรองตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายไทย

วันที่

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok

    ชนิด ประเภท และอุปกรณ์ประกอบภาชนะรับความดันการออกแบบ และการตรวจสอบภาชนะรับความดันตามมาตรฐานต่างประเทศกฎหมายภาชนะรับความดันในประเทศบาทบาทวิศวกรในการตรวจรับรองความปลอดภัยภาชนะรับความดันอุบัติเหตุจากภาชนะรับความดันและการป้องกัน
   ภาชนะรับความดัน นับเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ ภายในภาชนะรับความดัน บรรจุสิ่งของที่มีสถานะเป็นก๊าซ ของเหลว หรือทั้งสองอย่างเช่น อากาศ, ไอน้ำ, สารเคมี หรืออื่น ๆ ได้แก่ ถังปฏิกิริยา (Reactor) หม้ออบฆ่าเชื้อ (Retort หรือ Autoclave) ถังลม (Air Tank)และหม้ออบยาง(Vulcanizers) เป็นต้น เนื่องจากภายในภาชนะรับความดันมีความดันสูงจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดระเบิด ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหตุนี้จึงมีกฎหมายทั้งของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงานกำหนดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัย

 

 

 

    ชนิด ประเภท และอุปกรณ์ประกอบภาชนะรับความดันการออกแบบ และการตรวจสอบภาชนะรับความดันตามมาตรฐานต่างประเทศกฎหมายภาชนะรับความดันในประเทศบาทบาทวิศวกรในการตรวจรับรองความปลอดภัยภาชนะรับความดันอุบัติเหตุจากภาชนะรับความดันและการป้องกัน
   ภาชนะรับความดัน นับเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ ภายในภาชนะรับความดัน บรรจุสิ่งของที่มีสถานะเป็นก๊าซ ของเหลว หรือทั้งสองอย่างเช่น อากาศ, ไอน้ำ, สารเคมี หรืออื่น ๆ ได้แก่ ถังปฏิกิริยา (Reactor) หม้ออบฆ่าเชื้อ (Retort หรือ Autoclave) ถังลม (Air Tank)และหม้ออบยาง(Vulcanizers) เป็นต้น เนื่องจากภายในภาชนะรับความดันมีความดันสูงจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดระเบิด ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหตุนี้จึงมีกฎหมายทั้งของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงานกำหนดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัย