Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:47 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:47 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

เสวนา ลิ้นนิรภัย ปัญหาและการตรวจสอบ

เสวนา  ลิ้นนิรภัย  ปัญหาและการตรวจสอบ

วันที่

3 พฤศจิกายน 2023    
13:31 น. - 16:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
ลิ้นนิรภัย (Safety valve) เป็นอุปกรณ์ป้องกันการเสียหายของ
หม้อน้ำและภาชนะรับความดันจากการที่ระบบมีความดันเกินความสามารถ
ในการรับความดันของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันนั้น ๆ เป็นอุปกรณ์ที่
มีความสำคัญที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ภายในหม้อน้ำจะบรรจุน้ำและไอน้ำ สำหรับ
ภาชนะรับความดัน บรรจุสิ่งของที่มีสถานะเป็นก๊าซ ของเหลว หรือทั้ง
สองอย่าง เช่น อากาศ ไอน้ำ สารเคมี หรืออื่น ๆ ได้แก่ ถังปฏิกิริยา
(Reactor) หม้ออบฆ่าเชื้อ (Retort หรือ Autoclave) ถังลม (Air Tank)
และหม้ออบยาง (Vulcanizers) เป็นต้น เนื่องจากภายในภาชนะรับความดัน
มีความดันสูง จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดระเบิด ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี้จึงมีกฎหมายทั้งของกระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงแรงงานกำหนดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัย
อุปกรณ์เหล่านี้ด้วย
– ชนิดประเภท
– การตรวจสอบลิ้นนิรภัยตามมาตรฐานต่างประเทศ
– กฎหมายการตรวจสอบลิ้นนิรภัยในประเทศ
– บทบาทวิศวกรในการตรวจรับรองความปลอดภัยของลิ้นนิรภัย
– อุบัติเหตุจากลิ้นนิรภัยที่ไม่ทำงานและการป้องกัน