Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

เสวนา แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางหลวงเพื่อลดผลกระทบกับการเชื่อมโยง โครงข่ายเส้นทางท้องถิ่น

เสวนา แนวทางการออกแบบปรับปรุงทางหลวงเพื่อลดผลกระทบกับการเชื่อมโยง โครงข่ายเส้นทางท้องถิ่น

วันที่

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
             เนื่องจากการขยายตัวของปริมาณจราจรร่วมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ทางหลวงเดิมโดยเฉพาะทางสายหลักจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนตัวให้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เช่น การบูรณะผิวทางให้มีสภาพดีขึ้น การเพิ่มจำนวนช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจร ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงของโครงข่ายถนนท้องถิ่นที่มาเชื่อมต่อหรือตัดกัน โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของการเดินทางโดยจุดตัดทางหลวงเดิมโดยทั่วไปมักมีลักษณะรูปแบบเป็นทางแยกระดับพื้น การตัดกันระหว่างทางสายหลักซึ่งมีจำนวนช่องจราจรมากกว่าหนึ่งช่องจราจรต่อทิศทางกับถนนท้องถิ่น มักก่อให้เกิดจุดขัดแย้งของกระแสจราจร ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงมากขึ้น แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงทางแยกของจุดตัดลักษณะนี้ มักมุ่งเน้น ไปที่การส่งเสริมความคล่องตัวของทางสายหลักด้วยการก่อสร้างโครงสร้างสะพานต่างระดับ เพื่อข้ามจุดตัดบริเวณทางแยกซึ่งมักใช้สะพานช่วงยาวเพื่อข้ามจุดตัดดังกล่าว ในขณะที่มักจัดการจราจรบนถนนท้องถิ่นด้วย ระบบทางแยกแบบจุดตัดระดับพื้น ทำให้การจราจรบนถนนท้องถิ่นยังคงได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสจราจร บริเวณด้านใต้สะพานข้ามทางแยก ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาในการปฏิบัติงาน จึงมีแนวคิดใช้ โครงสร้างที่มีขนาดประหยัด ร่วมกับการออกแบบจัดการจราจรที่ให้ความสำคัญทั้งการจราจรโครงข่ายท้องถิ่น และบนทางหลักให้มีทั้งความคล่องตัวและปลอดภัย