Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:49 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

เสวนา นวัตกรรมพลังงานทางเลือก กับมาตรการความปลอดภัย

เสวนา นวัตกรรมพลังงานทางเลือก กับมาตรการความปลอดภัย

วันที่

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
 เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย
เพิ่มขึ้น และเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นอันตรายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
เผชิญเหตุฉุกเฉิน เราได้เห็นการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
และยานยนต์ไฟฟ้า ตามมาด้วยการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปัญหาต่าง ๆ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง การหาข้อมูลและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงเหล่านี้จึงต้องให้ความสำคัญ การดำเนินการริเริ่มต่าง ๆ
รวมถึงการฝึกอบรม การพัฒนามาตรฐาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถใช้
ได้อย่างปลอดภัย และตอบสนองหากเกิดอันตรายใหม่ ๆ ขึ้น
1. มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าElectric Vehicle: EV การไฟฟ้านครหลวง EV MEA
2. มาตรฐานความปลอดภัยของระบบโซลาร์เซลล์ PV MEA
3. การจัดการความปลอดภัยนักดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle: EV
4. การจัดการความปลอดภัยนักดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Photovoltaic