Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:50 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:50 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

สัมมนา เรื่องต้องรู้ : วิศวกรรมด้านเสียง และการสั่นสะเทือน กับความท้าทาย ในการพัฒนาประเทศไทย Acoustic engineering challenging for Thailand development

สัมมนา เรื่องต้องรู้ : วิศวกรรมด้านเสียง  และการสั่นสะเทือน กับความท้าทาย ในการพัฒนาประเทศไทย  Acoustic engineering challenging for Thailand development

วันที่

2 พฤศจิกายน 2023    
15:30 น. - 16:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
       ศาสตร์ด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และงานก่อสร้าง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความปลอดภัย และให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สู่สากล ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนใน
ระบบขนส่งมวลชน ช่วยลดความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภคใกล้เคียง รวมถึงลด
ผลกระทบที่เกิดกับสุขภาวะของชุมชน การพัฒนาวัสดุลดเสียงสะท้อน เพื่อใช้บุห้องอัดเสียงหรือห้องประชุม หรือการพัฒนาวิธีการลดระดับเสียงของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่
ช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียการได้ยินก่อนเวลาอันควรของคนงาน และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน เป็นต้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ตรงประเด็น
รวดเร็ว และประหยัด ต้องอาศัยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ และทักษะ
เฉพาะด้านเสียงและการสั่นสะเทือน ดังนั้นศาสตร์ด้านนี้ จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ