Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:45 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:45 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

สัมมนา เปลี่ยนโลกร้อนด้วย R290 สารทำความเย็น ลดก๊าซเรือนกระจก

สัมมนา เปลี่ยนโลกร้อนด้วย R290 สารทำความเย็น ลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่

1 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok

Event Type

ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “เทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว”ในระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้นับเป็นเรื่องที่ท้าทาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น R290 คือ สารทำความเย็นธรรมชาติ ที่มีค่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำมาก อย่างไรก็ดี เนื่องจากสาร R290 จัดเป็นสารที่ติดไฟง่าย การบรรยายนี้ จึงจัดให้มีการสาธิตการทดสอบความปลอดภัยและจำลองการรั่วไหลของสาร R290 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้ในประเทศไทย