Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:52 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:52 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

เสวนาบทบาทของวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุในงานเปลี่ยนขยะพลาสติกไปเป็นน้ำมัน

เสวนาบทบาทของวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุในงานเปลี่ยนขยะพลาสติกไปเป็นน้ำมัน

วันที่

2 พฤศจิกายน 2023    
13:31 น. - 16:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
   การพัฒนา “เทคโนโลยีไพโรไลซิส” (Pyrolysis) หรือ “การหลอมแบบอับอากาศ” เพื่อเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันมีมานานแล้ว เพียงแต่ยังคงรูปแบบการผลิตแบบเป็นงวด เรียกว่า “Batch Type” จึงยังไม่เป็นที่นิยมของนักลงทุนเพราะต้องเสียเวลา เสียแรงงานที่ชำนาญงาน เพื่อควบคุมดูแลตลอดทั้งระบบตั้งแต่การเตรียมเชื้อเพลิงขยะมาเข้าชุดอุปกรณ์ไพโรไลซิส จนถึงระบบนำกากของเสียออกจากกระบวนการผลิต รวมทั้งต้องคำนึงด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์หลักของระบบไพโรไลซิส
ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นจุดอ่อนของการพัฒนาเทคโนโลยีฯ นี้ดังนั้นการนำวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุในงานลำเลียงขยะการป้อนขยะ การเก็บผงกากจากระบบฯ หลังจากเปลี่ยนขยะพลาสติกไปเป็นน้ำมันแล้ว จะสามารถทำให้กระบวนแปรรูป ทั้งระบบเป็นแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ “Continuous Type” ได้จะมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างผลผลิตให้คุ้มค่า และยกระดับขนาดกำลังการผลิตรวมของประเทศ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งไปหลุมฝังกลบ ลดมลพิษและการปนเปื้อน และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดช่วงวงรอบอายุ
ของพลาสติกที่ควรสร้างประโยชน์ มากกว่าการนำไปทำ Refuse-derived fuel (RDF)เพื่อเผากำจัดเอาค่าความร้อนมาผลิตไฟฟ้า (Gasification) เท่านั้น