Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:52 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:52 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

เสวนา ปัญหาขยะแผงโซล่าร์เซลล์… จัดการอย่างไร

เสวนา ปัญหาขยะแผงโซล่าร์เซลล์... จัดการอย่างไร

วันที่

3 พฤศจิกายน 2023    
13:31 น. - 16:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
    การพัฒนานโยบายการกําจัดของเสียที่ครอบคลุมสําหรับเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต ด้วยการดําเนินการตามนโยบายการกําจัดของเสียที่ครอบคลุมนี้เราสามารถมั่นใจได้ว่า เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลิตพลังงานหมุนเวียนได้รับการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตสอดรับนโยบายการพัฒนาBCG Model ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามเป้าหมายที่รัฐวางไว้
1. การรับรู้ และการศึกษา
2. โครงสร้างพื้นฐานการรวบรวมและการรีไซเคิล
3. ความรับผิดชอบจากโรงงานผู้ผลิต
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
6. กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
7. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
8. การติดตามและการรายงาน