Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:54 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:54 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

เสวนาการจัดการความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

เสวนาการจัดการความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง

วันที่

3 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:00 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
        ด้วยปัจจุบัน งานก่อสร้างในประเทศไทยได้ก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามมาในการปฏิบัติงานก่อสร้าง คือ อุบัติเหตุ ซึ่งในการเกิดขึ้นแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสีทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้โดยการสูญเสียดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่างน่าตกใจและมีการกระจายอยู่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรในการก่อสร้าง ดังนั้นการป้องกันและการลอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำเร่งด่วนและมีการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อลดความเสียหายข้างต้นได้ ในการนี้ วสท. จึงได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมงานทั้งในส่วนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป
หัวข้อการสัมนา
• กฎหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
• สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
• องค์ประกอบของความปลอดภัย
• ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายต่อบุคคล และความปลอดภัยในการทำงาน
• กรณีศึกษากรณีเกิดอุบัติเหตุ และการแก้ไข