Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:50 pm
Today: กุมภาพันธ์ 21, 4:50 pm
The menu is empty or not selected! How to config a menu

เสวนา Auto Parking

เสวนา Auto Parking

วันที่

2 พฤศจิกายน 2023    
10:45 น. - 11:45 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok
          เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอถือเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน เช่น การเสียเวลาหาที่จอดรถ ซึ่งส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการใช้บริการลานจอดรถ ทั้งนี้รวมไปถึงกฎหมายการก่อสร้างอาคารซึ่งมีข้อบังคับเรื่องจำนวนช่องจอดรถยนต์ และส่งผลให้ต้องสูญเสียพื้นที่ในการออกแบบอาคารอีกด้วยอาคารจอดรถอัตโนมัติ (Automatic Car Parking System) จึงเป็นทางออกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ปัจจุบันมีระบบจอดรถมีหลากหลายรุ่นด้วยกัน ซึ่งแต่ละรุ่นจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่จอดรถได้แตกต่างกันไป จึงขออธิบายถึงระบบจอดรถ 2 รุ่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตของประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
– ระบบจอดรถอัตโนมัติ รุ่น Tower Parking เหมาะสำหรับโครงการที่มี พื้นที่จำกัด และเน้นออกแบบในแนวสูง
– ระบบจอดรถอัตโนมัติ รุ่น Horizontal Puzzle Parking เน้นการออกแบบในแนวราบ เป็นระบบจอดรถที่ม่ีประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สูงสุด